Vi blir fler – IKO

Vi blir fler – IKO i Kalmar län

Ett projekt för en förbättrad integration, höjd kompetens och en utveckling av organisationer samt ökad samverkan län i Kalmar län.

Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO) – är ett ESF-projekt för att höja kunskapen och skapa en högre interkulturell kompetens vilket ska leda till utveckling av organisationer och ökad samverkan i Kalmar län. Deltagarna i projektet ska öka sin interkulturella kompetens genom att de får kunskap i att förstå och hantera kulturmöten och hur man skapar en ännu bättre kvalitet i integrationsarbetet genom högre grad av samverkan. Projektet ska också erbjuda en arena för att testa nya metoder inom samverkan, integration och organisatoriskt värdegrundsarbete i länet.

Kommunförbundet i Kalmar Län är projektägare. Aktörer och samarbetspartner i projektet är Kalmar Kommun, Västerviks Kommun, Region Kalmar (före detta Landstinget), Integrationsrådet i Kalmar Län som samordnas av Länsstyrelsens enhet för Social Hållbarhet, Samordningsförbundet i Kalmar län, Regionbiblioteket, Linnéuniversitetet, Kalmar Läns Museum, Rädda Barnen och Fryshuset.

Här kan du se alla utbildningar vi erbjuder inom IKO.

Du kan även gå till vår Facebooksida och hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet.

Bakgrund till projektet

Varför jobba med interkulturell kompetens i Kalmar län?

– Vi kommunicerar och förstår vår verklighet på olika sätt beroende på var vi kommer ifrån. Det som känns bra för dig, kan kännas fel för mig. Därför behöver egentligen alla inneha interkulturell kompetens, alltså att kunna hantera kulturmöten på ett bra sätt, säger Mette Lindgren Helde, projektledare för Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO).

– Det är en nödvändighet i en modern värld, där människor från olika kulturer ska gå i skolan, jobba och leva tillsammans. För personal som i vardagen, till exempel i sitt jobb möter nyanlända är det ett viktigt stöd att ha kunskap om hur man hanterar de utmaningar som typiskt uppstår när man kommunicerar i ett kulturmöte.

– Vi blir fler i Kalmar län, och vi behöver fler invånare i länet för att utveckla regionen. Ju bättre vi alla blir på att förvandla eventuella kulturkrockar till ett bra bemötande som bygger broar över kulturella skillnader, ju större chans har vi att lyckas med integrationen. Det ska vårt projekt hjälpa till med, avslutar Mette Lindgren Helde.

Ladda ner en presentation om projektet

 

Kompetensverkstaden

Kompetensverkstaden är ett onlinebaserat utbildningsmaterial med syftet att ge dig möjlighet att utveckla din interkulturella kompetens på ett enkelt och roligt sätt. Med dialogen som metod är målet att bidra till att utveckla det interkulturella bemötandet hos dig som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet.

Kompetensverkstaden består av en intromodul till en samtalsledare som ska hålla i dialogen och leda en grupp deltagare genom ett eller flera av totalt sju utbildningsmoduler i interkulturell kompetens. Du kan även jobba enskilt med materialet. Varje modul innehåller en utbildningsfilm, textmaterial samt material till interaktivt lärande, dialog och reflektion.

Det finns även en modul som sätter fokus på Kalmar läns utmaningar och möjligheter när det gäller migration och integration – historisk och i nuläget. Se mer på www.kompetensverkstaden.se

 

Mette Lindgren Helde Projektledare IKO 0480-45 67 27 Skicka e-post

Johan-Petter Wikell Projektsekreterare IKO 0480-45 67 28 Skicka e-post