Kurs och konferens

Kommunförbundet erbjuder aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den kommunala verksamheten. Vi arrangerar resurseffektiva mötesplatser för länets kommuner. Genom att arrangera möten, kurser och konferenser på hemmaplan tar vi ansvar såväl för miljön som för kommunernas ekonomi och utveckling.

Kursutbud

Jag vill ha information om kommunförbundets kurser och konferenser