Kurs och konferens

Kommunförbundet erbjuder aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den kommunala verksamheten. Vi arrangerar resurseffektiva mötesplatser för länets kommuner. Genom att arrangera möten, kurser och konferenser på hemmaplan tar vi ansvar såväl för miljön som för kommunernas ekonomi och utveckling.

Kursutbud

Jag vill ha information om kommunförbundets kurser och konferenser

Kompetensverkstaden

Kompetensverkstaden är ett onlinebaserat utbildningsmaterial med syftet att ge dig möjlighet att utveckla din interkulturella kompetens på ett enkelt och roligt sätt. Med dialogen som metod är målet att bidra till att utveckla det interkulturella bemötandet hos dig som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet.

Kompetensverkstaden består av en intromodul till en samtalsledare som ska hålla i dialogen och leda en grupp deltagare genom ett eller flera av totalt sju utbildningsmoduler i interkulturell kompetens. Du kan även jobba enskilt med materialet. Varje modul innehåller en utbildningsfilm, textmaterial samt material till interaktivt lärande, dialog och reflektion.

Det finns även en modul som sätter fokus på Kalmar läns utmaningar och möjligheter när det gäller migration och integration – historisk och i nuläget. Se mer på www.kompetensverkstaden.se