Barn- och ungdomsnätverket

Barn- och ungdomsnätverket (BoU) samordnas av Kommunförbundet och har som syfte att stärka barn- och ungdomsarbetet i Kalmar län. Nätverket samordnar, sprider och implementerar det arbete som görs med barn och unga i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser utifrån önskemål inom barn- och ungdomsfrågor med extra fokus på kunskapshöjande insatser och implementering kring barnrätt och barnkonventionen. Nätverket organiserar även arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år och som ger kommunerna kunskap om ungas livsvillkor lokalt och regionalt.  

Alla länets tolv kommuner ingår i nätverket – tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i Kalmar län!  

På den här sidan har vi samlat lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med barn- och ungdomsfrågor. Prenumerera gärna på nätverkets nyhetsbrev som ni hittar längst ned på sidan, för att hålla koll på vad som händer i länet och nationellt. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevets syfte är att sprida BoU-nätverkets arbete samt information om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt.

Oktober 2021

Maj 2021

Februari 2021

December 2020

Juni 2020

Februari 2020

Prenumerera på BoU nyhetsbrev

Kontakt

Claudia Kjellstrand Projektkoordinator Unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post