Barn- och ungdomsnätverket

Barn- och ungdomsnätverket (BoU) syfte är att samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utifrån önskemål utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år.

Alla länets tolv kommuner ingår i nätverket – tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet!

Lista över kontaktpersoner i respektive kommun.

Kalender 2020, aktiviteter för BoU.

HBTQ och jämställdhet, här hittar ni en kort information om vad Länsstyrelsen kommer att kunna stötta med under året och några save the dates!

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevets syfte är att sprida BoU-nätverkets arbete samt information om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt.

December 2020

Juni 2020

Februari 2020

Prenumerera på BoU nyhetsbrev

Kontakt

Matilda Tonentschuk Projektledare Regional samverkan kring ungas uppväxt 0480-456727 Skicka e-post

Kontakt

Claudia Kjellstrand Projektsekreterare unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post