Barn- och ungdomsnätverket

Barn- och ungdomsnätverket (BoU) samordnas av Kommunförbundet och har som syfte att stärka barn- och ungdomsarbetet i Kalmar län. Nätverket samordnar, sprider och implementerar det arbete som görs med barn och unga i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser utifrån önskemål inom barn- och ungdomsfrågor med extra fokus på kunskapshöjande insatser och implementering kring barnrätt och barnkonventionen. Nätverket organiserar även arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år och som ger kommunerna kunskap om ungas livsvillkor lokalt och regionalt.  

Alla länets tolv kommuner ingår i nätverket – tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i Kalmar län!  

På den här sidan har vi samlat lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med barn- och ungdomsfrågor. Prenumerera gärna på nätverkets nyhetsbrev som ni hittar längst ned på sidan, för att hålla koll på vad som händer i länet och nationellt. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevets syfte är att sprida BoU-nätverkets arbete samt information om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt.

April 2022

Februari 2022

December 2021

Oktober 2021

Maj 2021

Februari 2021

December 2020

Juni 2020

Februari 2020

Prenumerera på BoU nyhetsbrev

Kontakt

Claudia Kjellstrand Projektkoordinator Unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post

Kontakt

Matilda Tonentschuk Projektledare Regional samverkan kring ungas uppväxt 0480- 45 67 27 Skicka e-post