Hälsa

En god hälsa tidigt i livet leder till att unga kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst.

Ungas hälsa är därför avgörande för flertalet andra aspekter senare livet. Idag finns det dock stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och vissa nationella minoriteter.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000-talet. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under de senaste åren ha stannat på en relativt konstant och hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen. Ungas psykiska hälsa är därför även ett av de prioriterade områdena i den nationella ungdomspolitiken.

Lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med ungas hälsa

Metoder och verktyg: https://porrfribarndom.se/

Metoder och verktyg: https://ungarelationer.se/

Metoder och verktyg: https://sexochrelationer.se/

Metoder och verktyg: http://samtyckeskultur.nu/

Verktyg: https://vaga-beratta.1177.se/#/vad-vuxna-far-och-inte-far-gora

Kontakter – Du som arbetar inom skola och elevhälsa kan möta barn och unga med psykisk ohälsa i olika skeden. Vard-vid-psykisk-ohalsa_Region-Kalmar-lan.pdf (kfkl.se)

Forskning: Våldsporr och dess skadliga konsekvenser för ungas sexuella hälsa SP02170720120108170 (kfkl.se)

Region Kronoberg har kommit ut med filmer kring barnets rättigheter inom hälso-och sjukvården; Barnkonventionen och patientlagen skapar en grund för barnets rättigheter inom hälso-och sjukvård samt tandvård. Dessa filmer ger en grund för barnrättsperspektivet utifrån barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Till varje film finns reflektionsfrågor som är lämpliga att diskutera för att fördjupa kunskapen om verksamhetens barnrättsansvar.

Nina Rung, Kriminolog, genusvetare och föreläsare. Skolan har ett tydligt jämställdhetsuppdrag – vad händer när vi inte lever upp till det? Fler barn i varje klass utsätts för sexuella övergrepp, våld och försummelse. Tystnad och okunskap riskerar att våld och försummelse mot barn osynliggörs och därför måste vi prata om det!
Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.

Region Värmland har skapat en webbtjänst, hurmardu.nu, som ökar tillgängligheten till vård för unga med lindrig psykisk ohälsa. Webbtjänsten ger unga en enkel och lättillgänglig ingång till Första linjen unga och hjälper dem att på ett bekvämt sätt formulera sina bekymmer så att Första linjen snabbt och säkert kan erbjuda det stöd den unga behöver.

Sedan vill vi även flagga för Internetstiftelsen där du kan höra mer kring ”Våra barn & nätet”, digitala lektioner samt dumma frågor om internet som du aldrig vågar fråga om…

Utmaningen På egna ben är ett initiativ som syftar till att få barn i åk 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – och att skippa de ofta kortare bilresorna. Du kan läsa mer om projektet här

Queerhäng – Din HBTQI- mötesplats i Kalmar
Sedan oktober 2021 driver BUS tillsammans med BUS Kalmar och RFSL Kalmar Län en mötesplats för HBTQI personer i Kalmar. Mötesplatsen är möjlig tack vare stöd av Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar Län och Kalmar kommun.

Junis | Barnens organisation
För dig som vill veta mer om hur fler aktörer kan bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk.

Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse
Tillsammans med en rad myndigheter och organisationer har Generation Pep varit med och tagit fram en satsning riktad mot främst gymnasieskolan: Kraftsamling för ungas hälsa

CAN:s nationella skolundersökning 2021
I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Kalmar läns rapport kan ni ladda ner här

Ungas upplevelser av näthat
Med denna rapport vill vi lyfta fram ny kunskap om utsatthet för näthat bland unga i befolkningen. Läs mer och ladda ner rapporten här

Sexualitet, samtycke och relationer
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förtydliga läroplanerna i syfte att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Du kan läsa mer i de reviderade kursplanerna här. För att underlätta för dig har vi på AV-Media Kalmar län samlat våra bästa tips i form av fakta och spelfilm på vår hemsida

Föreläsning om Livet på nätet; Vågar du fråga ditt barn/ungdom hur det var på nätet idag?
Det finns många möjligheter, men också risker med livet på nätet. I föreläsningen tar vi upp de vanligaste sociala medier och spel bland barn och unga och hur de används. Vi pratar om vad barn och unga gör på nätet och hur man kan förhålla sig till de möjligheter och risker som livet på nätet innebär och vad vi kan göra när nätvanorna blir ett problem. Våga vara med, våga prata, våga bry dig – viktiga budskap som kan göra skillnad för någon i vår närhet. Ta del av den inspelade föreläsningen här eller boka en föreläsning live med Ulrika Neuman och Louise Storm på AV-Media i Kalmar län.

Unga Lukas är en verksamhet för unga vuxna 13-25 år där de kan prata om livet, känslor och tankar
Visionen är en mötesplats med meningsskapande samtal – för alla.
S:t Lukas, som står bakom Unga Lukas är Sveriges största idéburna organisation för samtal, psykoterapi och handledning med verksamhet i hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden.

Erbjuder två olika chattar som båda riktar sig till unga:

  1. CHATTA ANONYMT MED OSS!
    Vi har öppet i chatten måndag-torsdag 19-22. Du som är 13-25 är varmt välkommen med det du har inom dig – alla tankar och känslor. Vi är trygga vuxna med kunskap och erfarenhet som lyssnar. I chatten är vi anonyma för varandra, för att du ska känna dig trygg att prata om det du vill och behöver. Det är du som väljer vad du vill prata om och hur länge du vill prata. Vi finns här för dig. Vi har tystnadsplikt. Chatten finns här sidan www.ungalukas.se eller via https://chatt.ungalukas.se.
    Följ oss på instagram.com/ungalukas
  2. CHATT FÖR UNGA GAMERS
    Vi har öppnat en möjlighet på söndagar kl:18-21 för dig som är 13-25 år, att prata med volontärer som själva är gamers via https://orctherapy.ungalukas.se – CHAT. Vi har samma förhållningssätt som i Unga Lukas chatten. På samma tid på söndagar kan du inne i spelens värld – i World of Warcraft prata med Edzurg (se video) in game. Server: Twisting Nether. Se orctherapy.ungalukas.se för mer info om hur du kontaktar oss där. Följ oss på instagram.com/orctherapy_ungalukas.