HBTQ och jämställdhetsarbetet i länet

Kort information om vad Länsstyrelsen kommer att kunna stötta med under året och några save the dates! I bloggen på www.ettjamstalltkalmarlan.nu ser ni en liten sammanställning av aktiviteter och insatser som gjorts under året. Ni hittar den här.

För hbtq – stötta kommuner och myndigheter i att uppfylla den nationella handlingsplanen via de utvalda utmaningar i länet ”systematik, kompetens, styrning”

-delta i prideveckan och samverka med Kalmarsund Pride

Jämställdhet – öka grundläggande kompetens genom att sprida Basutbildning jämställdhetsintegrering (ni hittar den här:  Basutbildning Jämställdhetsintegrering och det är ju fantastiskt om ni sprider den i era verksamheter samt utvecklar en plan för ökad kompetens, jag skickar med er en pp som ni kan använda om ni vill presentera den)

-öka antalet kommuner, myndigheter,  aktörer inom näringsliv och civilsamhälle som ansluter sig till strategin och därmed utvecklar handlingsprogram för jämställdhetsintegrering i sin verksamhet

-utveckla ambassadörskapet Mäns våld mot kvinnor

Viktiga save the date:

25 februari Nätverksträff HBTQ kl. 9-12 (inbjudan kommer) länsstyrelsen Kalmar

9 mars kl. 9-12 nätverksträff anslutning till den regionala jämställdhetsstrategin, kl. 13-16 Hur ser det ut med jämställdhet i länet? Kommunala lägesanalyser utifrån jämställdhetsindikatorer. Inbjudan ska ha gått ut, hjälp gärna till att sprida den. Plats Kalmar

26 maj nätverksträff HBTQ kl 9-12 Plats länsstyrelsen Kalmar

3 sept Pridemingel residenset Kalmar

19 november Internationella mansdagen Residenset i Kalmar. Programmet är inte spikat men boka in redan nu!

Kontaktperson på Länsstyrelsen Kalmar län:

Helen Nilsson, Särskilt sakkunnig jämställdhet/utvecklingsledare mänskliga rättigheter Enhet för social hållbarhet helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se