Jämställdhet

Barn är, enligt barnkonventionen, alla människor under 18 år. Men barn är också tjejer och killar, pojkar och flickor, och det är först när vi synliggör kön och den samhälleliga könsmaktsordningen som det blir tydligt att tjejer och killar och icke-binära ibland har olika villkor och som därmed skapar olika möjligheter.

Tjejer och killar är ju inte heller homogena grupper, det finns många olika maktordningar som skapar skilda villkor, som ger fördelar och nackdelar när det gäller möjligheter till hälsa, utbildning, inflytande och så vidare. Olika grupper av tjejer och killar kan därmed också ha olika behov. När vi synliggör hur kön samverkar med andra maktordningar fördjupar vi bilden ytterligare och blir mer träffsäkra i analys och kan därmed bli tydligare i metoder som på sikt ska åstadkomma både jämlikhet och jämställdhet. Att alltid ha ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv är viktigt i ett arbete för barns rättigheter. Idag vet vi till exempel att den psykiska ohälsan ökar hos tjejer medan självmorden är högre hos pojkar än flickor. Pojkar är överrepresenterade i de lägre betygen på både grundskola och gymnasiet och tjejer i högre grad än killar läser vidare på högskola/universitet. Tjejer är i högre grad utsatta för kränkningar på nätet och sexuella övergrepp medan killar är överrepresenterade i all våldstatistik både som förövare och offer i våld på offentlig plats medan flickor och kvinnor i högre grad är utsatta för våld i hemmet av någon hon har eller haft relation med.

Kontaktperson

Helen Nilsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med jämställdhet

Länsstyrelsen har en kunskapsplattform där nyheter, kunskapsstöd och blogg finns på ämnet jämställdhet: Ett Jämställt Kalmar län

Jämställdhetsstöd för förskola/skola Skolverket

Filmad konferens Jämställdhet i förskola/skola

Genussmart fritidsgård i Kalmar

Om pojkar, normer och skolresultat, SKR

Om våldsprevention SKR

Verktyg: Basutbildning jämställdhetsintegrering Basutbildning jämställdhetsintegrering | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Verktyg: Genussmart föräldraskap Genussmart föräldraskap | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Hedersförtryck: https://www.hedersfortryck.se/

Allt jag inte får göra – ungas egna röster om leva i en hederskontext