CaSYPoT/CaSYPoT-Ru

Välkommen till CaSYPoT-projektets avslutningskonferens och Euroregion Baltics årliga forum 13-14 maj i Kalmar

CaSYPoT är ett internationellt projekt i Södra Östersjöområdet som tar fram ungdomsstrategier och strävar att förbättra ungdomars levnadsvillkor, samt ökad delaktighet och inflytande. Projektet syftar också till att öka transnationell kapacitet kring samarbete hos lokala ERB-aktörer.

Den 13-14 maj presenteras projektets resultat från tre års samarbete, vid en avslutningskonferens på Calmar Stadshotell. I programmet finns punkter som:

  • Internationell jämförelse av ungdomssituationen i städer runt om Östersjön (Slupsk och Bartoszyce i Polen, Svetlogorsk och Gusev i Ryssland, Klaipeda i Litauen samt Emmaboda i Kalmar län)
  • Ungdomsstrategier på lokal och makroregionalnivå (i ERB)
  • Verktyg för förbättrad dialog med unga
  • Analys av kapacitetsbyggande process

Konferensen är också det årliga forumet för organisationen Euroregion Baltic (ERB) som är ett samarbete mellan åtta regioner i Sverige, Danmark, Polen, Ryssland och Litauen.

Goda exempel från ERB-området kommer att presenteras, bl.a. Klaipeda (Litauen) som blev Europeisk Ungdomshuvudstad 2021, We Stand APP projekt från Kalmar län vilket motverkar näthat och ett annat internationellt projekt YCGN (Youth Core Groups Network) kommer medverka. Till och med GaYA (Governance och Youth in the Alps) från Alperna kommer presentera sin modell och metoder för ungas inflytande samt deras politiska rekommendationer.

Konferensen är avgiftsfri och vänder sig till alla intresserade i ungdomsfrågor med fokus på ungas delaktighet och inflytande, speciellt tjänstemän, politiker och ideella organisationer.

Föranmälan krävs, via länk, senast 26 april.

Se programmet för 13-14 maj

Varmt välkomna!

CaSYPoT

CaSYPoT-projekten syftar till att skapa en kunskapsbaserad hållbar strategisk ungdomspolitik inom samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB), samt att höja kapaciteten i kommunerna för att arbeta med internationella projekt.

I Sverige har vi sedan 2001 genomfört den s.k. LUPP-undersökningen om ungdomars upplevelse av sin tillvaro när det gäller inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritid, skola och framtid. Undersökningen är en totalundersökning och genomförs i årskurs åtta i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Det möjliggör en jämförelse med andra kommuner och baserat på resultatanalysen kan kommunerna genomföra åtgärder som sedan utvärderas vid nästa LUPP-undersökning tre år senare.

Ett av målen med CaSYPoT-projekten är att genomföra en nationellt anpassad LUPP-undersökning i ERB-regionen som underlag för att kunna ta fram strategier för sin ungdomspolitik. Dessutom ska projektet visa hur man kan höja den kommunala förmågan att arbeta med internationella projekt.

CaSYPoT-projektet är finansierat av södra Östersjöprogrammet. Partner i projektet är förutom Kommunförbundet (tidigare Regionförbundet i Kalmar län) kommunerna Emmaboda och Slupsk, Linneuniversitet, Klaipeda universitet och Euroregion Baltic (ERB). För att finansiera den ryska medverkan i projektet har Svenska Institutet beviljat medel för CaSYPoT-Ru-projektet som har kommunerna Svetlogorsk och Gusev, samt Myndigheten för Ungdomsfrågor i Kaliningrad Region och Immanuel Kant universitetet som partner.

Projektet beviljades stöd från Södra Östersjöprogrammet i april 2016 och startade 1 juli 2016 och kommer att pågå i tre år. Det kompletterande ryska projektet CaSYPoT-Ru kommer att pågå under samma period.

Relaterad information

Projektets webbplats casypot.eu

Rapport; Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland

 

Kontakt

Zofia Makowska Projektledare CaSYPoT 0480-45 67 43 Skicka e-post