CaSYPoT/CaSYPoT-Ru

CaSYPoT-projekten syftar till att skapa en kunskapsbaserad hållbar strategisk ungdomspolitik inom samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB), samt att höja kapaciteten i kommunerna för att arbeta med internationella projekt.

I Sverige har vi sedan 2001 genomfört den s.k. LUPP-undersökningen om ungdomars upplevelse av sin tillvaro när det gäller inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritid, skola och framtid. Undersökningen är en totalundersökning och genomförs i årskurs åtta i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Det möjliggör en jämförelse med andra kommuner och baserat på resultatanalysen kan kommunerna genomföra åtgärder som sedan utvärderas vid nästa LUPP-undersökning tre år senare.

Ett av målen med CaSYPoT-projekten är att genomföra en nationellt anpassad LUPP-undersökning i ERB-regionen som underlag för att kunna ta fram strategier för sin ungdomspolitik. Dessutom ska projektet visa hur man kan höja den kommunala förmågan att arbeta med internationella projekt.

CaSYPoT-projektet är finansierat av södra Östersjöprogrammet. Partner i projektet är förutom Kommunförbundet (tidigare Regionförbundet i Kalmar län) kommunerna Emmaboda och Slupsk, Linneuniversitet, Klaipeda universitet och Euroregion Baltic (ERB). För att finansiera den ryska medverkan i projektet har Svenska Institutet beviljat medel för CaSYPoT-Ru-projektet som har kommunerna Svetlogorsk och Gusev, samt Myndigheten för Ungdomsfrågor i Kaliningrad Region och Immanuel Kant universitetet som partner.

Projektet beviljades stöd från Södra Östersjöprogrammet i april 2016 och startade 1 juli 2016 och kommer att pågå i tre år. Det kompletterande ryska projektet CaSYPoT-Ru kommer att pågå under samma period.

Relaterad information

Projektets webbplats casypot.eu

Rapport; Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland

 

Kontakt

Zofia Makowska 0480-45 67 43 Skicka e-post