CaSYPoT/CaSYPoT-Ru

CaSYPoT-projektet pågick mellan 1 juli 2016 och 30 juni 2019 och var ett internationellt projekt i Euroregion Baltic (ERB) som utvecklade ungdomsstrategier och syftade till att förbättra unga människors levnadsvillkor inom samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB) samt öka ungdomars deltagande och inflytande.

Ungdomsenkäten LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitik implementerades i 6 kommuner i Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. Resultaten gav information om ungdomar, deras behov och åsikter om olika livsområden, vilket gjorde det möjligt för kommuner att vidta relevanta åtgärder.

Nya ungdomsstrategier utvecklades och olika metoder för förbättrad dialog med ungdomar testades. Till exempel utvecklade Svetlogorsk en ny mötesplats för unga, Open Space Telegraph. Gusev skapade en Instagram-tv-kanal. Projektet har också varit en inlärningsprocess som rörde transnationellt samarbete och gav möjlighet till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte.

CaSYPoT-projektet finansierades av södra Östersjöprogrammet. Partner i projektet var förutom Kommunförbundet (tidigare Regionförbundet i Kalmar län) kommunerna Emmaboda och Slupsk, Linneuniversitet, Klaipeda universitet och Euroregion Baltic (ERB). För att finansiera den ryska medverkan i projektet beviljade Svenska Institutet medel för CaSYPoT-Ru-projektet som hade kommunerna Svetlogorsk och Gusev, samt Myndigheten för Ungdomsfrågor i Kaliningrad Region och Immanuel Kant universitetet som partner.

Projektet beviljades stöd från Södra Östersjöprogrammet i april 2016 och startade 1 juli 2016 och pågick i tre år. Det kompletterande ryska projektet CaSYPoT-Ru pågick under samma period.

Relaterad information

Projektets webbplats casypot.eu, här hittar du allt projektmaterial.

Rapport; Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland

Film från projektet

 

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post