Motivation leder till framgång

För att ta tillvara kunskaper och erfarenheter från projektet Plug In 2.0 startades projektet ”Motivation leder till framgång” i Kalmar län.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektstart är 1 september 2017 och arbetet kommer att pågå till 31 augusti 2020. Precis som i Plug In 2.0 så är det ett projekt med så kallad flernivåstyrning. Kommunförbundet Kalmar län står från och med den 1 januari 2019 som projektägare och kommer att redovisa till ESF, men det praktiska arbetet genomförs av 7 delprojekt lokalt som berör 9 av länets kommuner.

Deltagande kommuner är Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Nybro samt Kalmarsunds gymnasieförbund (Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås). Ett delprojekt genomförs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post