Samverkan kring integration

Kurser som riktar sig till dig som arbetar som samhällskommunikatör eller språkstödjare i länet. Under våren så har vi bokat upp olika workshops av Kalmar läns museum. Här har ni möjlighet att få djupare kunskap och verktyg som ni kan ha nytta av i ert arbete som samhällskommunikatörer och språkstödjare. Tanken är att vi under förmiddagarna ska ta del av workshops och sedan under eftermiddagarna kommer vi att ha erfarenhetsutbyte i grupp och även tid för dialog.

Alla kurstillfällen kommer att vara på Oskarshamns folkhögskola och kurserna är helt oberoende av varandra. Alla tillfällen är dock heldagar, inkl. fm kaffe/lunch/em. kaffe. Anmälan är bindande, men platsen får överlåtas till kollegor vid förhinder.

Kostnad: 975 kr per person exkl. moms

Anmälan görs under respektive kurs.

Workshops med Kalmar läns museum

Jämställdhet och familj — Måndagen den 8 april är inställd!

Demokrati och värdegrund — Onsdagen den 12 juni

Här arbetar vi med den svenska demokratins framväxt. Demokratin har en lång bakgrund i Sverige och bygger på samförstånd, konsensus och tillit. Här läggs stor vikt vid att försöka förklara förhållandet mellan välfärdsstaten, demokratin och tillit, tre delar som tillsammans bildar en viktig helhet.

I värdegrundsarbetet går vi in på skillnader mellan abstrakt och konkret tolerans. Sveriges självbild bygger på att vi är ett öppet och tolerant land som tillåter en mångfald av uttryck. Men när det gäller vissa frågor, som hemundervisning, jämställdhet och religion så kommer reaktioner och åsikter snabbt. Vad beror detta på? Varför är den statliga gemenskapen så tydligt rotad medan andra gemenskaper har svårt att etableras?

Demokrati och värdegrund – Länk till anmälan

Kontakt

Claudia Kjellstrand 0480-45 67 42 Skicka e-post