Skolutveckling

Inom skolutveckling arbetar kommunförbundet med olika målgrupper och fokus.

  •  Inom IKT (Information och kommunikationskunskap) följer vi och stöttar kring arbetet med att implementera den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Även utvecklingen av digitala nationella prova samt inköp och administration av digitala läromedel är områden som just nu är aktuella. ​Mer om AV-Medias stöd inom skolutveckling
  • Kommunförbundet deltar i samarbeten med länet skolchefer. Kommunförbundet bidrar bland annat med omvärldsbevakning och lyssnar in skolans olika behov av stöd.
  • I samarbete med Region Kalmar faciliteras ett regionalt nätverk för studie- och yrkesvägledare. Nätverket återaktiverades under hösen 2020 och syftet är bland annat att arbeta för en likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever i Kalmar län.  Det finns också ett uppdrag att initiera ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att synliggöra ungdomars möjligheter att stanna kvar i länet. Mer om SYV-nätverket

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post