Studie- och yrkesledarnätverk

Kommunförbundet har i uppdrag att stötta studie-och yrkesvägledare med syftet att bland annat att arbeta för en likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever i Kalmar län. Ett annat syfte är att verka för att ungdomar har möjlighet att utbilda sig och få arbete i regionen och att det finns bra möjligheter för kompetensförsörjning i länet. 

Det studie- och yrkesvägledande uppdraget är i vid mening hela skolans ansvar och ska vara en integrerad del i verksamheten och undervisningen. Uppdraget är brett och kan t.ex. handla om praktiska arbetslivserfarenheter, studiebesök och utbildningsinformation. Det kan också handla om att undervisningen i svenska behandlar nya och gamla yrkesroller när man läser litteratur. Studie och yrkesvägledning handlar om all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. 

I Kalmar län finns ett nätverk för studie- och yrkesvägledande som faciliteras av Kommunförbundet Kalmar län och Region Kalmar. Nätverket återupplivades i oktober 2020 och träffas ca 2 ggr per termin.

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post

Kontakt

Jenny Christiansson Skolutvecklare inom digitalisering AV-Media 0480-45 67 74 Skicka e-post