Ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och används för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i regionernas och kommunernas arbete i alla förvaltningar. Både barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv.

Läs mer om Luppenkäten på MUCF:s hemsida.

Enkätens områden

Fritid, skola, delaktighet & inflytande, trygghet, hälsa, arbete, framtid.

Samverkan kring Lupp

I Kalmar län görs enkäten var tredje år, i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Länets kommuner tillsammans med Eksjö kommun samverkar kring arbetet. Samverkan sker i Barn och ungdomsnätverket, där alla kommuner har representanter.

Senaste Lupp-resultatet

Under hösten 2018 genomfördes den senaste Lupp-enkäten, där alla länets kommuner samt Eksjö kommun deltog. Resultatet utgör ett beslutsunderlag för kommunerna och lämnar förslag på förbättrings- och utvecklingsområden för att stärka ungas levnadsvillkor.

Analysen gjordes av Enkätfabriken på uppdrag av Kommunförbundet Kalmar län.

Resultat för Kalmar län 2018  i PDF-format. Här kan du se 2015 års resultat.

Resultat 2018 per kommun

Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Kalmarsunds gymnasieförbund
Eksjö

Tips för dig som arbetar med/är intresserad av Lupp

Lupp-filmer:

Metodbok Lupp i skolan – MUCF:  

Metodbok som visar hur Lupp kan användas i skolundervisningen för grundskola och gymnasium. Länk: https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/lupp_i_skolan.pdf 

Kontakt

Claudia Kjellstrand Projektkoordinator Unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post