Ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och används för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i regionernas och kommunernas arbete i alla förvaltningar för att kunna göra rätt prioriteringar och satsningar. Både Barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv.

Läs mer om LUPP-enkäten här på MUCF:s hemsida.

Enkätens områden

Fritid, skola, delaktighet & inflytande, trygghet, hälsa, arbete, framtid.

Samverkan kring LUPP

I Kalmar län görs enkäten var tredje år, i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Länets kommuner samverkar kring arbetet via Barn- och ungdomsnätverket, där alla kommuner har representanter.

LUPP-resultat 2021

Under hösten 2021 genomfördes den senaste LUPP-enkäten, där alla länets kommuner deltog. Resultatet utgör ett beslutsunderlag för kommunerna och lämnar förslag på förbättrings- och utvecklingsområden för att stärka ungas levnadsvillkor. Analysen gjordes av Indikator på uppdrag av Kommunförbundet Kalmar län.

Resultat 2021 – Kalmar län

Resultat för Kalmar län 2021

Resultat 2021 per kommun

Här kommer de lokala rapporterna att publiceras löpande under maj månad.

Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

Tidigare LUPP-resultat

Här hittar du rapporter för LUPP-undersökningarna gjorda 2015 och 2018.

Tips för dig som arbetar med/är intresserad av LUPP

Lupp-filmer:

  • Hultsfreds kommun: Film av feriepraktikanter som arbetade med LUPP-enkäten har skapat en film om hur det är att vara ung i Hultsfreds kommun.
  • Oskarshamns kommun: Film gjord av feriearbetare som bland annat arbetade med LUPP-enkäten hos Oskarshamns kommun sommaren 2019.
  • MUCF: Informationsfilm om Lupp-enkäten att visa politiker och tjänstepersoner inför LUPP-enkätens genomförande.
  • MUCF: Informationsfilm för elever om Lupp-enkäten. Denna film riktar sig till unga som ska genomföra Lupp-enkäten. Den berättar vad LUPP är och vad enkäten konkret har bidragit till. Filmen ska stärka ungas motivation att svara på enkäten då den visar hur LUPP kan göra skillnad för dem i deras vardag.

Metodbok Lupp i skolan – MUCF:  

Metodbok som visar hur LUPP kan användas i skolundervisningen för grundskola och gymnasium: Metodbok Lupp i skolan

Kontakt

Claudia Delin Projektkoordinator Unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post