Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Kommunförbundet är ett kommungemensamt samarbete för i huvudsak det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg, för kommunerna i Kalmar län. Utöver det ansvarar förbundet för vissa specifika projekt samt Miljösamverkan Sydost. Genom att arbeta för förbättrad samverkan, kompetensutveckling och att hjälpa kommunerna att hitta sin gemensamma röst så stärker vi våra medlemmars möjligheter i ett föränderligt samhälle.

Under 2020 kommer förbundet i huvudsak att fortsätta att utveckla det arbete som grundlades under det första  verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2019