Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Kommunförbundet är ett kommungemensamt samarbete för i huvudsak det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg, för kommunerna i Kalmar län. Utöver det ansvarar förbundet för vissa specifika projekt samt Miljösamverkan Sydost. Genom att arbeta för förbättrad samverkan, kompetensutveckling och att hjälpa kommunerna att hitta sin gemensamma röst så stärker vi våra medlemmars möjligheter i ett föränderligt samhälle.

Verksamhetsplanen för år 2022 innefattar åtta uppdrag för Kommunförbundet Kalmar län.

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsberättelse 2020