Contact us

If you need information or have questions about the Association of Municipalities in Kalmar County (Kommunförbundet Kalmar län), please get in touch with us through the contact form. Scroll down for contact information to our employees.

If you want to visit us, we are located on Nygatan 34 in Kalmar. You’ll find us on the third floor. Welcome!

Kurs och administration

Johan Engdahl

Förbundschef 0480-45 67 01 Send e-mail

Siv Karlsson

Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 06 Send e-mail

Veronica Ivarsson

Administrativ assistent, ekonomi och HR 0480-45 67 03 Send e-mail

Ulrika Ericsson

Handläggare kurs och administration, sekreterare styrelsen 0480-45 67 04 Send e-mail

Unga och utbildning

Peo Fahlström

Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Send e-mail

Claudia Delin

Projektkoordinator Unga och utbildning 0480-45 67 42 Send e-mail

Agneta Eriksson

Medieinformatör och filmansvarig AV-Media 0480-45 67 79 Send e-mail

Louise Storm

Mediepedagog AV-Media 0480-45 67 76 Send e-mail

Lena Persson

Medieassistent AV-Media 0480-45 67 75 Send e-mail

Peter Milton

IKT-pedagog AV-Media 0480-45 67 72 Send e-mail

Hälsa och social välfärd

Sofia Wermelin

Verksamhetsledare (Tjänstledig) Send e-mail

Marianne Westring Nordh

Lokal följeutvärdare "Fortsatt samverkan leder till arbete" 0480-45 67 25 Send e-mail

Matilda Svensson

Projektledare Fortsatt samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Send e-mail