Våra evenemang

21 sep

Utvecklande ledarskap – UL

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation.

Mer information
29 sep

Mobbning, mobilen och internet

Den 29 september anordnar vi en digital föreläsning om mobbning, mobilen och internet. Föreläsare är tidigare närpolisen och ungdomsutredaren Andreas Glingfors, som numera arbetar som socialpedagog på gymnasieskolorna i Karlskrona.

Mer information
5 okt

Att leda utan att vara chef

Tillitsbaserat ledarskap i offentlig sektor – En utbildning som ger dig större trygghet i rollen som ledare och ökar din förmåga att skapa förtroende och därmed leda gruppen mot de uppsatta målen.

Mer information
6 okt

Utvecklande ledarskap – UL

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation.

Mer information
12 okt

Inkontinensutbildning (fullbokad)

En kurs som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Mer information
13 okt

Webbinarie om SIP

Erfarenhetsutbyte för fortsatt utveckling av SIP-möten där den enskilde och dennes behov står i centrum. 

Mer information
18 okt

Att upptäcka och fråga om våld

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Mer information
26 okt

Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Mer information
28 okt

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Mer information
18 nov

Klinisk bedömning och beslutsstöd

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
Se äldre evenemang