Våra evenemang

16 jan

ADAD – 3-dagarskurs

Välkommen till en utbildning i ADAD. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Du kan använda ADAD i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Arbetar du med de här frågorna för unga i åldrarna 13 – 21 år kan ADAD vara en metod för […]

Mer information
20 jan

Projektledning

En grundkurs som syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare.

Mer information
20 jan

Länsdialog missbruk och beroende

Välkommen till en länsdialog om den nationella handlingsplanen mot missbruk och beroende för personer mellan 13 och 29 år.

Mer information
6 feb

Frontdesk English – INSTÄLLT

Engelska i reception, telefonväxel och kundcenter. Så tar du emot besökare och samtal på engelska. Lär dig de rätta orden och fraserna. Få förståelse för kulturella skillnader.

Mer information
6 feb

Uppföljning av GDPR

– reglerna, praktisk tillämpning och de första rättsfallen

Mer information
10 feb

Att leda utan att vara chef

Med rätt kunskap och verktyg kan du som leder utan att ha ett formellt chefsansvar göra stor skillnad för dig som ledare men också dina medarbetare. Under denna tvådagarsutbildning får du metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap.

Mer information
27 feb

Det blir så mycket bättre

Det blir så mycket bättre för sköra äldre i Kalmar län. En inspirationsdag kring team och samverkan

Mer information
3 mar

Länsgemensam inkontinensutbildning

En utbildning som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Mer information
4 mar

Samordnad individuell plan – SIP

Välkommen på länsgemensam utbildning i samordnad individuell plan – SIP. Kursen ges vid tre olika tillfällen.

Mer information
17 mar

Utvecklingsdag för nämndsekreterare

Du får här en juridisk grundkunskap för det nämndadministrativa arbetet samt svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer. Vi går igenom nämndadministrationens olika moment samt protokollskrivning. Målet är att du efter utbildningen ska känna ökad säkerhet i kompetens gällande frågor som rör nämndens administration och andra praktiska frågor fördelat inför, under […]

Mer information