Våra evenemang

26 Nov

Professionellt mångfalds- och integrationsarbete 7,5 hp

Kursen introducerar frågor om migration, mottagande och integration som är relevanta utifrån den professionella praktiken.

Mer information
5 mar

NIS-direktivet

Välkommen till vår utbildning om NIS-direktivet! Du får lära dig mer om kraven i lagstiftningen, men framför allt om hur ni kan integrera dessa krav i ert normala säkerhetsarbete.

Mer information
5 mar

Facilitering av effektiva möten – Västervik – Fullbokad

En tvådagarsutbildning där syftet är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

Mer information
26 mar

Projektledning

En grundkurs som syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare.

Mer information
2 apr

CRAFT

(Community Reinforcement Approach and Family Training) – 3-dagars grundkurs

Mer information
2 apr

Ledarutvecklingsprogrammet

Ett utbildningsprogram som riktar sig till chefer/ledare

Mer information
4 apr

Konflikthantering

Med denna heldagsutbildning får du som ledare och HR-personal grundläggande kunskap om, och förståelse av de konflikter och samarbetssvårigheter du ställs inför på olika nivåer i organisationen.

Mer information
10 apr

Lär dig struktHURera

Så får du mer gjort med bättre struktur.

Mer information
17 apr

Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen som är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar offentlighetsprincipen vardagen på en kommunal myndighet?

Mer information
7 maj

Facilitering av effektiva möten – Oskarshamn

En tvådagarsutbildning där syftet är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

Mer information