Våra evenemang

4 mar

Samordnad individuell plan SIP – INSTÄLLD

Välkommen på länsgemensam utbildning i samordnad individuell plan – SIP. Kursen ges vid tre olika tillfällen.

Mer information
21 apr

Förebyggande arbete för äldre

Vi bjuder in till en eftermiddag för erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning kring förbyggande arbete för äldre i kommunerna, boende i ordinärt boende. Temat för träffen är Riskbruk av alkohol, munhälsa och ”träffpunkts-program”

Mer information
22 apr

Klinisk bedöming och beslutsstöd

Välkommen till en utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
11 sep

Utvecklingsdag för nämndsekreterare

Du får här en juridisk grundkunskap för det nämndadministrativa arbetet samt svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer. Vi går igenom nämndadministrationens olika moment samt protokollskrivning. Målet är att du efter utbildningen ska känna ökad säkerhet i kompetens gällande frågor som rör nämndens administration och andra praktiska frågor fördelat inför, under […]

Mer information
22 sep

Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Mer information
7 okt

Effektiva möten och arbetsvanor

Möten slukar arbetstid. Många möten är dock ineffektiva, för långa eller rent av helt onödiga. Ibland saknas agenda och deltagarna är inte tillräckligt förberedda. Stor del av mötestiden ägnas åt sidoordnade ämnen så att det som var tänkt inte hinns med. Förbättringspotentialen är enorm. Och det finns gott om små grepp som ger stor effekt.

Mer information