Våra evenemang

23 maj

Att leda utan att vara chef

Tillitsbaserat ledarskap i offentlig sektor – En utbildning som ger dig större trygghet i rollen som ledare och ökar din förmåga att skapa förtroende och därmed leda gruppen mot de uppsatta målen.

Mer information
24 maj

Digital utbildning i klinisk bedömning beslutsstöd och SBAR

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
25 maj

Palliativ omvårdnad

Palliativ omvårdnad – Steg 2

Mer information
31 maj

Nära vård – öppna forum

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På dessa öppna forum får du veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt.

Mer information
31 maj

Webbinarie om SIP

Erfarenhetsutbyte för fortsatt utveckling av SIP-möten där den enskilde och dennes behov står i centrum. 

Mer information
31 maj

Ny lagstiftning inom LSS

Förändringarna inom LSS väntas träda i kraft 1 januari 2023. Vad innebär detta?  

 

Mer information
1 jun

Webbinarie om SIP

Erfarenhetsutbyte för fortsatt utveckling av SIP-möten där den enskilde och dennes behov står i centrum. 

Mer information
9 jun

Luftkvalitet vid skolor och förskolor

Syftet med denna dag är att belysa hur luftkvalitén vid skolor och förskolor påverkar barns hälsa och vad som kan göras för att undersöka och förbättra denna. Efter varje pass finns tid avsatt för frågor.

Mer information
23 aug

Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Mer information
30 aug

Motiverande samtal (MI) – Fördjupningsutbildning

Med fokus på återkoppling och bedömning av samtal

Mer information
Se äldre evenemang