Våra evenemang

7 sep

Inkontinensutbildning (fullbokad)

En kurs som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Mer information
8 sep

Klinisk bedömning och beslutsstöd

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
15 sep

Utbildning PATRIARK

Länsstyrelsen erbjuder tillsammans med Kommunförbundet Kalmar län utbildning i PATRIARK, som består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Mer information
23 sep

Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Mer information
5 okt

Att leda utan att vara chef

Tillitsbaserat ledarskap i offentlig sektor – En utbildning som ger dig större trygghet i rollen som ledare och ökar din förmåga att skapa förtroende och därmed leda gruppen mot de uppsatta målen.

Mer information
12 okt

Inkontinensutbildning (fullbokad)

En kurs som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Mer information
18 okt

Att upptäcka och fråga om våld

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Mer information
28 okt

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Mer information
18 nov

Klinisk bedömning och beslutsstöd

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
2 dec

Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län

En inspirationsdag kring Hälsofrämjande arbete och Psykisk ohälsa

Mer information
Se äldre evenemang