Våra evenemang

28 okt

CRA-utbildning, 3-dagarskurs

CRA-metodiken är ett brett spektrum av behandlingsinsatser för klienter med ett beroende. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritiden, familjen och arbetslivet, för att stödja klienten i rehabiliteringsprocessen.

Mer information
29 okt

Stress, vila och återhämtning

Hur kan vi tidigt upptäcka signaler på stress och hitta vår återhämtning? Under kursdagen får du veta det samt även få enkla redskap för vila och en bättre sömn.

Mer information
4 Nov

Projektledning steg 2

En kurs för dig som vill fördjupa dig kring projektledarens ledarroll och bli en mer komplett projektledare.

Mer information
7 Nov

ADAD – 3-dagarskurs FULLBOKAD

    * Fullbokad – men på grund av stort intresse erbjuder vi ytterligare en kurs i ADAD (se datum på vår hemsida) *

Mer information
13 Nov

Kommunal avtalsrätt för icke-jurister

En utbildning för dig som inte är jurist men på olika sätt kommer i kontakt med avtal i ditt arbete.

Mer information
19 Nov

Olje- och fettavskiljare

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om olje- och fettavskiljare och regelverket kring detta.

Mer information
26 Nov

Metodstödet PATRIARK

Utbildningen syftar till att ge deltagare underlag för en professionell och systematisk bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Mer information
29 Nov

Barnkonvention för politik och ledning

Barnkonventionen kommer att kräva ett mer aktivt förhållningssätt i styrning och ledning för att säkerställa barnets rättigheter. Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen att bli lag och kommer att ställa krav på att offentliga verksamheter på kommunal, regional och nationell nivå ska vara barnrättsbaserade.

Mer information
16 jan

ADAD – 3-dagarskurs

Välkommen till en utbildning i ADAD. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Du kan använda ADAD i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Arbetar du med de här frågorna för unga i åldrarna 13 – 21 år kan ADAD vara en metod för […]

Mer information
20 jan

Projektledning

En grundkurs som syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare.

Mer information