Våra evenemang

8 sep

CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer och kan användas både inom öppenvård och slutenvård.

Mer information
11 sep

Utvecklingsdag för nämndsekreterare

Du får här en juridisk grundkunskap för det nämndadministrativa arbetet samt svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer.

Mer information
17 sep

A-CRA

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser.

Mer information
22 sep

Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Mer information
30 sep

Utvecklande ledarskap – UL

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation.

Mer information
7 okt

Effektiva möten och arbetsvanor

Möten slukar arbetstid. Många möten är dock ineffektiva, för långa eller rent av helt onödiga. Ibland saknas agenda och deltagarna är inte tillräckligt förberedda. Stor del av mötestiden ägnas åt sidoordnade ämnen så att det som var tänkt inte hinns med. Förbättringspotentialen är enorm. Och det finns gott om små grepp som ger stor effekt.

Mer information
14 okt

Kommunal förvaltning och administration

Vad är det som är speciellt med att arbeta i en kommun? Den här utbildningen ger dig nyttig kunskap om kommunal förvaltning och administration som är viktig att förstå som offentligt anställd.

Mer information
14 okt

Samlarsyndrom

Föreläsningen ger dig kunskap om vad samlarsyndrom är, hur det förhåller sig till andra diagnoser där det också finns ett samlande och hur behandlingen ser ut. Du får även konkreta råd och verktyg för att bemöta, motivera och engagera personer med samlarsyndrom i sortering, organisering och rensning i hemmet.

Mer information
15 okt

Ekonomi för icke-ekonomer

Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp inom offentlig sektor.

Mer information
19 okt

Projektledning

En grundkurs som syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare.

Mer information