Våra evenemang

4 jun

Upphandling i coronatider

Webbinarium om upphandlingsrättsliga utmaningar som kan uppkomma när samhället är påverkat av corona.

Mer information
15 jun

Projektledning steg 2 – distansutbildning

En kurs för dig som vill fördjupa dig kring projektledarens ledarroll och bli en mer komplett projektledare.

Mer information
8 sep

CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer och kan användas både inom öppenvård och slutenvård.

Mer information
11 sep

Utvecklingsdag för nämndsekreterare

Du får här en juridisk grundkunskap för det nämndadministrativa arbetet samt svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer. Vi går igenom nämndadministrationens olika moment samt protokollskrivning. Målet är att du efter utbildningen ska känna ökad säkerhet i kompetens gällande frågor som rör nämndens administration och andra praktiska frågor fördelat inför, under […]

Mer information
17 sep

A-CRA

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser.

Mer information
22 sep

Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Mer information
7 okt

Effektiva möten och arbetsvanor

Möten slukar arbetstid. Många möten är dock ineffektiva, för långa eller rent av helt onödiga. Ibland saknas agenda och deltagarna är inte tillräckligt förberedda. Stor del av mötestiden ägnas åt sidoordnade ämnen så att det som var tänkt inte hinns med. Förbättringspotentialen är enorm. Och det finns gott om små grepp som ger stor effekt.

Mer information
1 dec

LVU

Välkommen till en tvådagarskurs där vi går igenom gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga.

Mer information
17 dec

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar dig välkommen till en två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Mer information