Våra evenemang

26 aug

HAP-HaschAvvänjnings-Program

Syftet med denna 3-dagarskurs är att ge deltagarna en introduktion till varför särskild behandling krävs vid cannabisberoende och hur man arbetar med behandlingen.

Mer information
4 sep

Workshop om www.kompetensverkstaden.se (halvdag)

Lär dig interkulturell kompetens med www.kompetensverkstaden.se

Mer information
10 sep

Miljögifter i brandskum

Syftet med denna dag är att öka kunskapen om PFAS och PFOS hos både räddningstjänstens personal och hos tillsynsmyndigheterna.

Mer information
30 sep

Att bemöta besvärliga personer – FULLBOKAT

Lär dig konfrontera och sätta gränser utan att förvärra situationen! Utbildningens syfte är att stimulera till nytt tankesätt och nytt beteende som leder till resultat.

Mer information
2 okt

Nyhetsdag arbetsrätt

Arbetsrättsjuristen och författaren Tommy Iseskog pratar om nyheterna inom arbetsrätt.

Mer information
16 okt

Fördjupad föreläsningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete?

Mer information
28 okt

CRA-utbildning, 3-dagarskurs

CRA-metodiken är ett brett spektrum av behandlingsinsatser för klienter med ett beroende. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritiden, familjen och arbetslivet, för att stödja klienten i rehabiliteringsprocessen.

Mer information
29 okt

Stress, vila och återhämtning

Hur kan vi tidigt upptäcka signaler på stress och hitta vår återhämtning? Under kursdagen får du veta det samt även få enkla redskap för vila och en bättre sömn.

Mer information
13 Nov

Kommunal avtalsrätt för icke-jurister

En utbildning för dig som inte är jurist men på olika sätt kommer i kontakt med avtal i ditt arbete.

Mer information
26 Nov

Metodstödet PATRIARK

Utbildningen syftar till att ge deltagare underlag för en professionell och systematisk bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Mer information