Våra evenemang

22 apr

Nätverk demens-sjuksköterskor

Välkomna till digitalt nätverk för demenssjuksköterskor i Kalmar län.

Mer information
28 apr

Samlarsyndrom

Vad är samlarsyndrom och hur förhåller det sig till andra diagnoser där det också finns ett samlande?

Mer information
29 apr

Barnrätt

Målet med dagen är att barnrättskoordinatorerna ska ha motivation och tillräcklig kunskap att genomföra ett barnrättsarbete i sin kommun.

Mer information
5 maj

Våld mot barn

En förmiddag där vi fördjupar oss i temat våld mot barn.

Mer information
6 maj

Personlig assistans med fokus på barn

En digital halvdagsutbildning om biståndsbedömning av personlig assistans med fokus på barn.

Mer information
10 maj

Digitala verktyg

En snabbgenomgång av digitala verktyg och Teams, exklusivt för deltagare inom projektet FSLA.

Mer information
7 sep

Inkontinensutbildning (fullbokad)

En kurs som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Mer information
8 sep

Beslutsstöd

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
12 okt

Inkontinensutbildning (fullbokad)

En kurs som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Mer information
18 nov

Klinisk bedömning och beslutsstöd

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Mer information
Se äldre evenemang