Kontakta oss

Skicka ett mejl via formuläret här på sidan eller scrolla ner för kontaktuppgifter till våra medarbetare i de olika verksamheterna. Vi finns på Nygatan 34 i Kalmar, välkommen förbi!

Kontaktformulär

Offentlighetsprincipen

Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening. Då våra medlemmar är kommunerna i Kalmar län finns det inskrivet i våra stadgar att vi ska följa offentlighetsprincipen. Det innebär att du kan få ta del av våra offentliga handlingar. Vi hanterar dina förfrågningar så fort som möjligt men svar kan dröja några dagar. I normalfallet har vi öppet varje helgfri vardag, men avvikande tider kan förekomma under sommar och större helger.

Kurs och administration

Johan Engdahl

Förbundschef 0480-45 67 01 Skicka e-post

Siv Karlsson

Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 06 Skicka e-post

Ulrika Ericsson

Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post

Eva-Katrin Tar

Kursadministratör 0480- 45 67 05 Skicka e-post

Lotta Wahlmino

Kursadministratör (Tjänstledig) Skicka e-post

Veronica Ivarsson

Administrativ assistent, ekonomi och HR 0480-45 67 03 Skicka e-post

Emmy Karlsson

Kommunikatör och sekreterare styrelsen 0480-45 67 02 Skicka e-post

Henrik Strömberg

Processledare 0480- 45 67 28 Skicka e-post

Unga och utbildning

Peo Fahlström

Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post

Claudia Kjellstrand

Projektkoordinator Unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post

Matilda Tonentschuk

Projektledare Regional samverkan kring ungas uppväxt (Tjänstledig) Skicka e-post

Denise Göransson

Projektledare Elevhälsa 0480-45 67 45 Skicka e-post

Agneta Eriksson

Medieinformatör och filmansvarig AV-Media 0480-45 67 79 Skicka e-post

Daniel Lyckman

IKT-pedagog AV-Media samt dataskyddsombud 0480-45 67 77 Skicka e-post

Louise Storm

Mediepedagog AV-Media 0480-45 67 76 Skicka e-post

Jenny Christiansson

Skolutvecklare inom digitalisering AV-Media 0480-45 67 74 Skicka e-post

Lena Persson

Medieassistent AV-Media 0480-45 67 75 Skicka e-post

Peter Milton

IKT-pedagog AV-Media 0480-45 67 72 Skicka e-post

Ylva Eklund

Informatör 0480-45 67 73 Skicka e-post

Ulrika Neuman

IKT-pedagog AV-Media 0480- 45 67 78 Skicka e-post

Marianne Westring Nordh

Lokal följeutvärdare "Fortsatt samverkan leder till arbete" 0480-45 67 25 Skicka e-post

Matilda Svensson

Projektledare Fortsatt samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post

Lennart Jönsson

Projektkoordinator Fortsatt samverkan leder till arbete Skicka e-post

Hälsa och social välfärd

Sofia Wermelin

Verksamhetsledare hälsa och social välfärd 0480-45 67 21 Skicka e-post

Daniel Abrahamsson

Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa 0480-45 67 22 Skicka e-post

Lena Vilander Hamnert

Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 32 Skicka e-post

Kristina Dahlberg

Processledare Nära vård 0480-45 67 23 Skicka e-post

Cecilia Frid

Processledare Nära vård (anställd i Kalmar kommun) 0480-453891 Skicka e-post

Karen Jensen

Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post

Rebecka Moding

Utvecklingsledare Välfärdsteknik 0480- 45 67 30 Skicka e-post