Våra evenemang

2 apr

Ledarutvecklingsprogrammet

Ett utbildningsprogram som riktar sig till chefer/ledare

Mer information
14 maj

Att leda utan att vara chef – fullbokad

En utbildning för dig som arbetar som första ledets ledare och har ansvarsfulla arbetsuppgifter, men begränsade ramar och befogenheter. (Tvådagarsutbildning)

Mer information
15 maj

Offentlig upphandling för icke-upphandlande tjänstemän

Välkommen till en kursdag om de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Mer information
23 maj

Spridningskonferens för ESF-projektet Vi blir fler – IKO

Vi delar inspiration, lärdomar och erfarenheter från tre års ESF-projekt samt bjuder på IKOs bästa workshops om interkulturella möten.

Mer information
24 maj

Grafisk facilitering

För mer engagemang på dina möten – Alla som kan hålla i en penna kan rita!

Mer information
5 jun

Ansvars-utredningsutbildning

– Ta fram en egen ansvarsutredning med expertstöd under hela processen! Målet med denna utbildning är att varje kommun tar fram en egen ansvarsutredning från ett objekt inom den egna kommunen. Deltagarna får information om varför och hur en ansvarsutredning bör göras samt praktiska tips om hur man bäst går tillväga och hittar information. Detta […]

Mer information
12 jun

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bland annat utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Mer information
18 jun

Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor

Alla vet att vi har en lag som förbjuder diskriminering och nästan ingen vill diskriminera. Men i praktiken kan man göra sig skyldig till diskriminering utan att veta om det. Det kan bero på svårigheten att tolka de olika krav som ställs i lagen eller på bristfälliga beslut i samband med rekrytering, hantering av uppkomna […]

Mer information