Våra evenemang

2 apr

Ledarutvecklingsprogrammet

Ett utbildningsprogram som riktar sig till chefer/ledare

Mer information
18 jun

Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor – INSTÄLLT

Alla vet att vi har en lag som förbjuder diskriminering och nästan ingen vill diskriminera. Men i praktiken kan man göra sig skyldig till diskriminering utan att veta om det. Det kan bero på svårigheten att tolka de olika krav som ställs i lagen eller på bristfälliga beslut i samband med rekrytering, hantering av uppkomna […]

Mer information
26 aug

HAP-HaschAvvänjnings-Program

Syftet med denna 3-dagarskurs är att ge deltagarna en introduktion till varför särskild behandling krävs vid cannabisberoende och hur man arbetar med behandlingen.

Mer information
4 sep

Workshop om www.kompetensverkstaden.se (halvdag)

Lär dig interkulturell kompetens med www.kompetensverkstaden.se

Mer information
10 sep

Miljögifter i brandskum

En utbildning om miljögifterna PFOS och PFAS som kan finnas i brandskum kommer att genomföras den 10 sep i Oskarshamn. Dagen är uppstarten på tillsynsprojektet ”Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS” där syftet är att minska läckaget av ämnena till yt- och grundvatten. Målgruppen är räddningstjänsternas personal och miljöhandläggare i länet. Övriga intresserade av ämnet […]

Mer information
19 sep

Projektledning

En grundkurs som syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare.

Mer information
30 sep

Att bemöta besvärliga personer

Lär dig konfrontera och sätta gränser utan att förvärra situationen! Utbildningens syfte är att stimulera till nytt tankesätt och nytt beteende som leder till resultat.

Mer information
2 okt

Nyhetsdag arbetsrätt

Arbetsrättsjuristen och författaren Tommy Iseskog pratar om nyheterna inom arbetsrätt.

Mer information
16 okt

Skadliga sedvänjor

Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete?

Mer information
28 okt

CRA-utbildning, 3-dagarskurs

CRA-metodiken är ett brett spektrum av behandlingsinsatser för klienter med ett beroende. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritiden, familjen och arbetslivet, för att stödja klienten i rehabiliteringsprocessen.

Mer information