Om oss

Vårt uppdrag

Den 1 januari 2019 startade Kommunförbundet i Kalmar län sin verksamhet i samband med att regionförbundet upphörde och de regionala utvecklingsfrågorna gick över till Region Kalmar län.

Kommunförbundet är en förening och intresseorgan som ska främja samverkan och på uppdrag av kommunerna arbeta med primärkommunala frågor. Förbundet ägs av länets 12 kommuner och leds av en styrelse som består av en ledamot från respektive medlemskommun.

Kommunförbundets verksamhet sträcker sig över tre områden; Unga och utbildning, Hälsa och social välfärd samt Kurs och administration där kommunförbundets kansli finns. Förbundschef är Johan Engdahl.

Kontaktuppgifter till personalen hittar du här

Kontakt

Johan Engdahl Förbundschef 0480-45 67 01 Skicka e-post