Kommunförbundet
Kalmar län

En bild som visar personer vid en dator, som i ett möte
2023-01-20

24 miljoner till länets kommuner för nytt projekt

Kommunförbundet har fått ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” på cirka 24 miljoner till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet).

Läs mer
2022-12-16

Slutspurt för projektet om digital elevhälsoenkät

Sedan augusti 2021 har vi samordnat projektet med att utveckla och digitalisera elevhälsoenkäten i Kalmar län i strävan efter att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa bland barn och unga i regionen.

Läs mer
2022-11-29

Förebyggande checklistor vid klimatförändringar

Miljösamverkan Sydost har tagit fram checklistor för privatpersoner som har en egen avloppsanläggning eller en egen brunn. Klimatförändringarna kan leda till att avloppsanläggningen slutar att fungera samt att dricksvattnet försämras och att tillgången minskar.

Läs mer

Kurser och konferenser

Kommunförbundet erbjuder kommunanställda och personer med politiskt uppdrag aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den kommunala verksamheten.

Kommande evenemang

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter