Kommunförbundet
Kalmar län

En bild som visar personer vid en dator, som i ett möte
2020-12-15

Utbildning för barnrättskoordinatorer – en ny satsning i Kalmar län

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. För att kunna systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag utbildas just nu barnrättskoordinatorer i länet. Initiativet är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsnätverket Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län. Utbildare är Marie Lundin Karphammar från SKR. Under fyra heldagar hösten 2020 och våren 2021 kommer hon, tillsammans […]

Läs mer
2020-10-13

Utbildningsfilmer för digitala inspektioner

Miljösamverkan sydost har tagit fram tre utbildningsfilmer och ett inspektionsunderlag för tillsyn av industrier eller andra verksamheter inom området spara vatten! Syftet med materialet är att informera både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter om varför vattenanvändningen behöver effektiviseras. Dessutom visar de exempel på hur detta kan göras. Materialet kan användas både till digitala och fysiska inspektioner. Filmerna […]

Läs mer
2020-10-07

Farliga bakterier i livsmedel

Företag som hanterar livsmedel ansvarar för att maten som hanteras och säljs är säker. Farliga bakterier trivs extra bra i köttfärs och rå kyckling, vilket orsakar många matförgiftningar varje år. Men med hjälp av några smarta hygienråd är det enkelt att hantera mat på ett säkert sätt. Som hjälp till företag har Miljösamverkan Sydost (MSO) […]

Läs mer

Kurser och konferenser

En viktig del av vår verksamhet är möten. Inför varje möte gör vi en bedömning om det ska genomföras på plats eller digitalt. När fysiska möten genomförs följer vi FHM:s rekommendationer. Vid flera av de fysiska mötena kommer det även att finnas möjlighet att delta via länk.

Mer information kommer direkt till dig om du anmält dig till något av våra arrangemang. Hör av dig till kontaktperson på aktuell kurs eller info@kfkl.se om du har några frågor.

Kommande evenemang

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter