Kommunförbundet
Kalmar län

Kurser och konferenser

På grund av rådande situation med Corona/COVID-19 har vi valt att ställa in de kurser som är planerade i närtid. Vi förbereder oss nu för att på sikt kunna erbjuda kurser på distans. Vi följer utvecklingen och kommer att uppdatera löpande här på webbplatsen. Deltagare som har anmält sig till kurser i vår kommer att meddelas via e-post.
I AV-Medias digitala resursbank sammanställer vi löpande tips på resurser för fjärr- och distansundervisning.
Kommande evenemang

Välkommen till oss

Den 1 januari 2019 startade Kommunförbundet Kalmar län sin verksamhet, i samband med att regionförbundet upphörde och de regionala utvecklingsfrågorna gick över i nya Region Kalmar län.

Kommunförbundet är en förening och intresseorgan som ska främja samverkan och på uppdrag av kommunerna arbeta med primärkommunala frågor. Förbundet ägs av länets 12 kommuner och leds av en styrelse.

Politik och organisation

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter