Kommunförbundet
Kalmar län

En bild som visar personer vid en dator, som i ett möte
2022-11-29

Förebyggande checklistor vid klimatförändringar

Miljösamverkan Sydost har tagit fram checklistor för privatpersoner som har en egen avloppsanläggning eller en egen brunn. Klimatförändringarna kan leda till att avloppsanläggningen slutar att fungera samt att dricksvattnet försämras och att tillgången minskar.

Läs mer
2022-11-08

FSLA-projektet hjälper fler till arbete

I september höll vi i avslutningskonferensen för projektet Fortsatt Samverkan leder till Arbete (FSLA) som har visat på framgångar både gällande sysselsättningsgrad hos deltagare och organisatoriskt för de medverkande kommunerna i länet. 

Läs mer
2022-11-01

Uppstart för Yrkesresan i Kalmar län

Den 28 oktober höll vi i Kalmar läns uppstartsmöte för Yrkesresan Barn och unga- den första utav fem yrkesresor som planeras inom de kommande åren!

Läs mer

Kurser och konferenser

Kommunförbundet erbjuder kommunanställda och personer med politiskt uppdrag aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den kommunala verksamheten.

Kommande evenemang

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter