Kommunförbundet
Kalmar län

En bild som visar personer vid en dator, som i ett möte
2021-03-26

Hur utvecklas arbetsmarknadsområdet?

En studie kring arbetsmarknadsarbetet länet genomförs under våren inom projektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” och på uppdrag av Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län. Syftet är att undersöka behoven och utmaningarna i kommunernas AME-verksamheter samt utarbeta ett förslag på en regional samverkansmodell för samverkan inom arbetsmarknadsområdet i Kalmar län. Samverkansmodellen ska också samtidigt […]

Läs mer
2021-03-25

Nya miljöprojekt

Miljösamverkan Sydost startar upp fyra nya projekt under 2021. I år satsar vi på: Klimatanpassning i tillsynen Riktlinjer för oljeavskiljare Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten Samsyn inom kontrollområde spårbarhet (livsmedelsprojekt) Verksamhetsberättelsen för 2020 finns nu på vår hemsida. För mer information om arbetet inom MSO se www.miljosamverkansydost.se

Läs mer
2021-03-23

50 år med AV-Media

Kommunförbundets äldsta verksamhet firar jubileum i år. AV-Media har servat länets skolor och förskolor med film för undervisning sedan 1971. Verksamheten startade med 16-milimetersfilm som sedan utvecklades vidare till DVD.

Läs mer

Kurser och konferenser

En viktig del av vår verksamhet är möten. Inför varje möte gör vi en bedömning om det ska genomföras på plats eller digitalt. När fysiska möten genomförs följer vi FHM:s rekommendationer. Vid flera av de fysiska mötena kommer det även att finnas möjlighet att delta via länk.

Mer information kommer direkt till dig om du anmält dig till något av våra arrangemang. Hör av dig till kontaktperson på aktuell kurs eller info@kfkl.se om du har några frågor.

Kommande evenemang

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter