Kommunförbundet
Kalmar län

En bild som visar personer vid en dator, som i ett möte
2021-05-11

Stort intresse för temadag ”Våld mot barn”

Drygt 300 personer från länets kommuner och från Region Kalmar län hade anmält sig till den digitala temadagen om ”Våld mot barn” som gick av stapeln den 5 maj.

Läs mer
2021-05-04

Tolv kommuner i samverkan kring digitalisering

Kalmar läns tolv kommuner har samtliga undertecknat en avsiktsförklaring avseende samverkan kring digitalisering genom uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län”.

Läs mer
2021-04-23

Avtal för höjd kompetens klart

Ett avtal för olika utbildningsinsatser kring digital transformation för Kalmar läns tolv kommuner är tecknat med DigJourney. Avtalet omfattar genomförande av kompetenshöjande insatser för politiker och kommunala chefer genom både seminarier och innehållsproduktion för en digital lärplattform (e-learning).

Läs mer

Kurser och konferenser

En viktig del av vår verksamhet är möten. Inför varje möte gör vi en bedömning om det ska genomföras på plats eller digitalt. När fysiska möten genomförs följer vi FHM:s rekommendationer. Vid flera av de fysiska mötena kommer det även att finnas möjlighet att delta via länk.

Mer information kommer direkt till dig om du anmält dig till något av våra arrangemang. Hör av dig till kontaktperson på aktuell kurs eller info@kfkl.se om du har några frågor.

Kommande evenemang

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter