Utvecklande ledarskap – UL

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation.

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Du kan läsa mer om den på deras hemsida.

Kursen är indelad i tre delar. I den första delen går du igenom teorierna bakom utvecklande ledarskap. Kunskaperna använder du sedan tillsammans med feedback från dina medarbetare och dina egna mål för att ta fram en personlig utvecklingsplan. Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas med en fördjupningsdel då du fördjupar dig i ledarskapsteorier och reviderar utvecklingsplanen.

Tid och plats

6-8 oktober samt 2 december, Gränsö slott, Västervik . De tre första kursdagarna är i internatform.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer i Kalmar läns kommuner och kommunala bolag.

Medverkande

Kursledare är två erfarna handledare från konsultföretaget Rezon AB. Mer information om Rezon hittar du på www.rezon.se

Anmälan

Anmälan görs via respektive kommuns personal/HR-avdelning.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post