Nyhetsbrev

Kommunförbundets nyhetsbrev ges ut fyra gånger om året. Vill du blir prenumerant? Fyll i din mailadress här

Tidigare nummer:

2020:2

 • Samverkan kring digitalisering i länet
 • Smarta hygienråd för säker hantering av livsmedel
 • Koppla upp dig med AV-Media!
 • Utvecklande ledarskap (UL)
 • Samverkan leder till arbete avslutas
 • Välfärdsteknik
 • Psyk-E bas Senior

2020:1

 • Vår digitala omställning
 • Tillgängliga kommunwebbar?
 • Utvecklande ledarskap
 • Fortsatt samverkan leder till arbete
 • Länets lärare erbjuds platser i ”Skriva sig till lärande”
 • MSO anpassar projekten

2019:3

 • Barnkonventionen
 • Samverkan leder till arbete – filmer
 • Familjecentralsdialog
 • Förskoledagarna
 • Splitvision

2019:2

 • Hur har länets unga det?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Miljögifter i brandskum
 • Intressebanken
 • Förskoledag med AV-Media
 • Motivation leder till framgång
 • Hjälp med märkningen

2019:1

 • Med bättre integrationsarbete i sikte
 • Ökar motivationen hos unga
 • Strategier för ungas levnadsvillkor, inflytande och delaktighet
 • Höstens kurser och konferenser
 • Lediga lokaler hos oss