Nyhetsbrev

Kommunförbundets nyhetsbrev ges ut fyra gånger om året. Vill du blir prenumerant? Fyll i din mailadress här

Tidigare nummer:

2022:3

 • Yrkesresan
 • Berättelser från FSLA-projektet
 • Ny rutin för efterlevandestöd
 • Fokus på nära vård
 • Barnrätt i fysisk planering
 • Aktuella utbildningar

2022:2

 • Hur är läget med länets unga?
 • Nya projekt för Miljösamverkan Sydost
 • Höstens konferenser
 • Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära
 • Populär kurs om förändringar i LSS

2022:1

 • Digitaliserings-utbildning för chefer är i gång!
 • Utveckla din interkulturella kompetens
 • Fortbildning inom äldreområdet – Nära vård
 • Språkstöd och läromedel på ukrainska
 • Nätverksträff för modersmålslärare

2021:4

 • Förbundschefen har ordet
 • Fokusvecka nära vård
 • Öppna forum om nära vård
 • På egna ben
 • SIP-webbinarier
 • Välfärdsteknik i kommunerna
 • Hälsoundersökningar barn och unga

2021:3

 • Stor satsning på utbildning inom digitalisering
 • Elevhälsoprojektet
 • Jämställdhetsdagen
 • Digital Aktuell situation
 • Uppdaterad mediekatalog

2021:2

 • Alla kommuner är med
 • Nya projekt för Miljösamverkan Sydost
 • Digitala kurser med analog närvaro
 • Våld mot barn – temadag och fortsatt arbete
 • Välkommen till länets första jämställdhetsdag
 • Skriva sig till läsning
 • På egna ben

2021:1

 • 50 år med AV-Media
 • Hur utvecklas arbetsmarknadsområdet?
 • Nya miljöprojekt
 • Våld mot barn
 • Nyheter inom välfärdsteknik
 • Stöd för digital SIP
 • Partnerskapet och yrkesresan
 • VR inom äldreomsorgen

2020:3

 • Förbundschefen har ordet
 • Aktuellt från Miljösamverkan Sydost
 • Fokus på en distanserad gemenskap
 • Barnrättskoordinatorsutbildning – en ny satsning i Kalmar län
 • När smittan kommer

2020:2

 • Samverkan kring digitalisering i länet
 • Smarta hygienråd för säker hantering av livsmedel
 • Koppla upp dig med AV-Media!
 • Utvecklande ledarskap (UL)
 • Samverkan leder till arbete avslutas
 • Välfärdsteknik
 • Psyk-E bas Senior

2020:1

 • Vår digitala omställning
 • Tillgängliga kommunwebbar?
 • Utvecklande ledarskap
 • Fortsatt samverkan leder till arbete
 • Länets lärare erbjuds platser i ”Skriva sig till lärande”
 • MSO anpassar projekten

2019:3

 • Barnkonventionen
 • Samverkan leder till arbete – filmer
 • Familjecentralsdialog
 • Förskoledagarna
 • Splitvision

2019:2

 • Hur har länets unga det?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Miljögifter i brandskum
 • Intressebanken
 • Förskoledag med AV-Media
 • Motivation leder till framgång
 • Hjälp med märkningen

2019:1

 • Med bättre integrationsarbete i sikte
 • Ökar motivationen hos unga
 • Strategier för ungas levnadsvillkor, inflytande och delaktighet
 • Höstens kurser och konferenser
 • Lediga lokaler hos oss