Upphandling

Vi upphandlar just nu analys och rapport av Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP).

Anbud ska lämnas elektroniskt via TendSign. För att kunna lämna anbud krävs att behörig person för Anbudsgivaren registrerar ett användarkonto via www.tendsign.com. Sista anbudsdag är 2020-12-04.