Upphandling

Vi upphandlar just nu en lärplattform (LMS).

Anbud ska lämnas elektroniskt via TendSign. För att kunna lämna anbud krävs att behörig person för Anbudsgivaren registrerar ett användarkonto via www.tendsign.com. Sista anbudsdag är 2021-04-26.