Elevhälsoprojektet

Utveckling och digitalisering av elevhälsoenkäten 

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra och digitalisera elevhälsoenkäten.   

Metod: Projektet kommer att delas upp i tre delprojekt

1. Standardisering av frågor.  

2. Metodstöd för att kvalitetssäkra intervjutillfällena.  

3. Ta fram en handledning/rutin med en standard för återkoppling till skolor och kommuner. 

Målet är att säkerställa att ett statistiskt underlag för analys av gruppen barn och unga i skolan kan tas fram samt följa den enskilda elevens utveckling under skoltiden. 

Tidsperiod: Projektet startar augusti 2021 och slutar juli 2023 

Projektorganisation: Kommunförbundet är projektägare. Region Kalmar finansierar projektet och bistår med sakkunskap. Elevhälsans nätverk i Kalmar län kommer vara samarbetspart. Projektet är ett samarbete mellan länets tolv kommuner och kommer att innefatta en styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp samt projektledare. 

Kontakt

Denise Göransson Projektledare Elevhälsa 0480-45 67 45 Skicka e-post