24 miljoner till länets kommuner för nytt projekt

Kommunförbundet har fått ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” på cirka 24 miljoner till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet).

11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen var med i projektansökan som i december beviljades samtliga 24 miljoner i ESF-bidrag. Projektet startar i februari och planeras pågå i cirka tre år.

Vi har tidigare samordnat de två arbetsmarknadsprojekten Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete. SIA kommer att använda erfarenheterna och den stärkta samverkan som tidigare projekten byggt upp och fokusera på utanförskapsfrågor ur ett reaktivt och proaktivt perspektiv. Skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn kommer att få mer fokus i det här projektet som fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner.

Mer information
Mer information om det nya projektet finns här på kfkl.se/sia-samverkan-inkludering-anstallningsbarhet.

Kontakt

Matilda Svensson, projektledare SIA Kommunförbundet Kalmar län
Matilda.Svensson@kfkl.se
0480- 45 67 26

Lennart Saxberg, projektsamordnare SIA Kommunförbundet Kalmar län
Lennart.saxberg@kfkl.se
0480- 45 67 31