50 år med AV-Media

Kommunförbundets äldsta verksamhet firar jubileum i år. AV-Media har servat länets skolor och förskolor med film för undervisning sedan 1971. Verksamheten startade med 16-milimetersfilm som sedan utvecklades vidare till DVD.

Idag finns vårt filmmaterial att se i strömmande format för alla länets lärare och elever via vår mediekatalog på webben. Lättillgänglighet och mångsidighet kan beskriva 2021 års verksamhet, som både förser länets lärare och elever med åldersanpassad, kvalitetssäkrad film och finns som en självklar och nära resurs i undervisningen.

AV-Media erbjuder idag även utbildning och stöd i pedagogisk användning av de digitala verktyg som fått bredare genomslag och spelar en allt större roll för våra lärare och elever i deras vardag. Genom omvärldsbevakning och nära kontakt med våra lärare håller vi oss uppdaterade om vilka behov och önskemål om digitalt stöd som finns på fältet – där utvecklingen är långt ifrån stillastående.

Besök AV-Medias webbplats