FSLA-projektet hjälper fler till arbete

I september höll vi i avslutningskonferensen för projektet Fortsatt Samverkan leder till Arbete (FSLA) som har visat på framgångar både gällande sysselsättningsgrad hos deltagare och organisatoriskt för de medverkande kommunerna i länet. 

Det ESF- finansierade projektet Fortsatt Samverkan Leder till Arbete har sedan projektstart fungerat som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län har samordnat projektet där nio av länets kommuner; Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Vimmerby, Västervik samt Företagarna, Försäkringskassan, Samordningsförbundet i Kalmar län och Region Kalmar län medverkat.

Positiva resultat hos deltagare och AME

Redan innan projektets officiella slutdatum i december i år har över 70 % av deltagarna i projektet har gått från någon form av bidragsförsörjning till egen försörjning antingen via arbete eller studier.

– Det är ett fantastiskt resultat! Det är över 120 personer som har kommit in i eller kommit närmre arbetsmarknaden. En annan positiv utveckling har varit samverkan mellan kommunernas arbetsmarknadsenheter med snabbare kontaktvägar och ökat erfarenhetsutbyte. De har gjort många framsteg och visat på ett stort engagemang som gett resultat både hos medarbetare och för deltagarna, säger Matilda Svensson, projektledare på Kommunförbundet Kalmar län.

Nya metoder har tagits fram för att ge ett mer individanpassat stöd till deltagarna som arbetsmarknadsenheterna har kunnat testa och implementera med hjälp av projektets finansiering. Projektet har även bidragit till en starkare samordning mellan lokala och regionala aktörer både inom offentlig sektor och med länets arbetsgivare.

Mer information

Mer information om projektet hittar du här.

Kontakt

Matilda Svensson, projektledare FSLA
matilda.svensson@kfkl.se
0480- 45 67 26

Lennart Jönsson, projektsamordnare FSLA
Lennart.jonsson@kfkl.se
0480- 45 67 31

Stunder från avslutningskonferensen i september 2022