Gemensamt fokus i omställningen till nära vård

Den 1 september anordnade vi en konferensdag om nära vård där 55 chefer och ledare från Kalmar län deltog! Dagen syftade till att synliggöra kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård inom hälso- och sjukvård och omsorg samt att ta fram gemensamma fokusområden att kraftsamla kring.

Med intressant forskning och mer kunskap om lokala förutsättningar resulterade våra diskussioner i en mer samlad bild kring vad vi ska fokusera på i omställningen. Deltagaren Malin Beddesand, verksamhetenschef för kommunal hälso- och sjukvård och äldreomsorg i Mönsterås kommun, sammanfattade dagen väl:

”Det blev mer konkret för mig hur vi kan gå vidare i vår kommun och jag är väldigt tacksam att ni ordnade denna dag på ett så bra sätt.”

Mer information

Läs mer om det primärkommunala arbetet här.