Hur är läget med länets unga?

Nu är den länsövergripande LUPP-rapporten samt de lokala LUPP-rapporterna för 2021 lanserade. Rapporterna innehåller för första gången även kopplingar till Barnkonventionen, de Globala målen samt de nationella målen om jämställdhet.

Resultatet för Kalmar län visar bland annat att:

  • Överlag är både killar och tjejer relativt nöjda med sin fritid. Killar är något mer nöjda än tjejer.
  • Tjejer uppger att de känner sig stressade och nedstämda, har svårt att somna och sover dåligt i högre utsträckning än vad killar uppger. Dessa besvär har ökat över tid.
  • Generellt känner sig de flesta ungdomar trygga i hemmet, i sitt bostadsområde, på träningen och på väg till eller från skolan. På stan/i centrum, i kollektivtrafiken samt på internet är de platser ungdomarna känner sig minst trygga, i synnerhet tjejer.

Trots pandemin har de flesta ungdomarna en positiv framtidssyn och är nöjda med livet i sin helhet.

Lupprapporterna hittar du här