Ny rutin för stöd till efterlevande vid suicid

Tillsammans med Region Kalmar län har vi tagit fram en länsgemensam rutin där länsinvånare som har drabbats av en närståendes suicid erbjuds ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd. 

Rutinen började användas i juli i år och är en del av det suicidpreventiva arbetet i länet som syftar till att förebygga psykisk ohälsa för efterlevande vid suicid. Stödet ges till både vuxna och barn där vuxna blir kontaktade av sin hälsocentral och minderåriga av sin skola.

– Det känns fint att äntligen kunna erbjuda efterlevandestöd till både barn och vuxna i länet. Det är en efterlängtad insats som vi tror kommer att betyda mycket, säger Elisabet Lager, folkhälsoutvecklare i Region Kalmar län.

Arbetsgruppen som varit med i framtagningen av rutinen har bestått av invånare med egen erfarenhet, anhörigkonsulenter samt medarbetare inom brukarorganisationen SPES, ambulanssjukvården, Räddningstjänsten, Sjukhuskyrkan, psykiatriförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, centrala elevhälsan, skolan och Polismyndigheten.

– Det här är en rutin som har saknats i Kalmar län och som har varit efterfrågad från både efterlevande och personal inom social omsorg och hälsovården. Vi hoppas och tror att rutinen kommer att göra skillnad när det otänkbara har hänt, säger Daniel Abrahamsson, utvecklingsledare på Kommunförbundet Kalmar län.

Mer information finns här på webben Vårdgivare i Kalmar län.


Kontakt

Daniel Abrahamsson, utvecklingsledare Kommunförbundet Kalmar län
daniel.abrahamsson@kfkl.se
0480- 45 67 22

Elisabet Lager, folkhälsoutvecklare Region Kalmar län
elisabet.lager@regionkalmar.se
0480- 846 1 0