Förebyggande checklistor vid klimatförändringar

Miljösamverkan Sydost har tagit fram checklistor för privatpersoner som har en egen
avloppsanläggning eller en egen brunn. Klimatförändringarna kan leda till att avloppsanläggningen slutar att fungera samt att dricksvattnet försämras och att tillgången minskar.


Klimatförändringar innebär bland annat varmare och torrare somrar, kraftigare regn på vintern,
stigande vattennivåer samt fler och kraftigare stormar. De två checklistor som tagits fram fungerar som ett stöd till privatpersoner för att kontrollera och förebygga skador på sin egen
avloppsanläggning och dricksvattenbrunn.

De nya checklistorna hittar du här.

Om Miljösamverkan Sydost

Checklistorna har tagits fram av projektarbetsgruppen ”Klimatpåverkan på enskilda brunnar och små avlopp” som samordnas genom Miljösamverkan Sydost. Miljösamverkan Sydost samordnar
miljötillsynsmyndigheterna i Kalmar och Gotlands län genom att genomföra valda projekt. Mer om miljösamverkan hittar du här på miljosamverkansydost.se.

Kontakt

Karen Jensen
Miljösamverkan Sydost
Kommunförbundet Kalmar län
karen.jensen@kfkl.se
0480- 45 67 07

Emma Aminder, miljöinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Mönsterås kommun
emma.aminder@monsteras.se
0499– 171 53