Stort intresse för temadag ”Våld mot barn”

Drygt 300 personer från länets kommuner och från Region Kalmar län hade anmält sig till den digitala temadagen om ”Våld mot barn” som gick av stapeln den 5 maj.

Ytterligare 300 personer har på förhand anmält intresse av att ta del av de inspelade föreläsningarna via Kompetensportalen.

Våld mot barn i olika former skapar stort lidande, både här och nu, men också ur ett längre livsperspektiv. Våld som utövas av en omsorgsperson är extra skadligt, då den som har till uppgift att skydda barnet i stället är den som utsätter det för våld.

Dagen arrangerades inom Länsgemensam ledning i samverkan av utvecklingsledarna inom Barn och Unga, Anna Rosell från kommunförbundet och Maria Svensson från regionen.

Kommunförbundets Anna Rosell, en av dagens arrangörer.
Kommunförbundets Anna Rosell, en av dagens arrangörer.

Poa Samuelberg från Barnafrid föreläste om Våld mot barn – att upptäcka, bedöma och hjälpa och gav en bred introduktion i ämnet med fokus på våld i en hederskontext.

Johanna Thulin, forskare på Linnéuniversitet lyfte i sin föreläsning Att avslöja sin våldsutsatthet – barns övervägande och vikten av vuxnas agerande  in barnens röster från sin forskning inom behandlingsmetoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel.

Fantastisk bra föreläsningar och barnens viktiga röst lyftes, tyckte kurator Ingela Widell om dagen.