Nyhetsarkiv

Stort intresse för temadag ”Våld mot barn”

Drygt 300 personer från länets kommuner och från Region Kalmar län hade anmält sig till den digitala temadagen om ”Våld mot barn” som gick av stapeln den 5 maj.

Tolv kommuner i samverkan kring digitalisering

Kalmar läns tolv kommuner har samtliga undertecknat en avsiktsförklaring avseende samverkan kring digitalisering genom uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län”.

Avtal för höjd kompetens klart

Ett avtal för olika utbildningsinsatser kring digital transformation för Kalmar läns tolv kommuner är tecknat med DigJourney. Avtalet omfattar genomförande av kompetenshöjande insatser för politiker och kommunala chefer genom både seminarier och innehållsproduktion för en digital lärplattform (e-learning).

Hur utvecklas arbetsmarknadsområdet?

En studie kring arbetsmarknadsarbetet länet genomförs under våren inom projektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” och på uppdrag av Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län. Syftet är att undersöka behoven och utmaningarna i kommunernas AME-verksamheter samt utarbeta ett förslag på en regional samverkansmodell för samverkan inom arbetsmarknadsområdet i Kalmar län.

Nya miljöprojekt

Miljösamverkan Sydost startar upp fyra nya projekt under 2021. I år satsar vi på: Klimatanpassning i tillsynen Riktlinjer för oljeavskiljare Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten Samsyn inom kontrollområde spårbarhet (livsmedelsprojekt) Verksamhetsberättelsen för 2020 finns nu på vår hemsida. För mer information om arbetet inom MSO se www.miljosamverkansydost.se

50 år med AV-Media

Kommunförbundets äldsta verksamhet firar jubileum i år. AV-Media har servat länets skolor och förskolor med film för undervisning sedan 1971. Verksamheten startade med 16-milimetersfilm som sedan utvecklades vidare till DVD.

Digitala kommuner

En avsiktsförklaring för politiskt beslut kring deltagande i länets tolv kommuner är framtagen. Parallellt med denna beslutsprocess upphandlas nu en lärplattform (e-learning) där kursdeltagare kan deltaga i olika kurser under hösten i syfte att höjda den digitala kompetensen i länet.

Utbildning för barnrättskoordinatorer

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. För att kunna systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag utbildas just nu barnrättskoordinatorer i länet.

Utbildningsfilmer för digitala inspektioner

Miljösamverkan sydost har tagit fram tre utbildningsfilmer och ett inspektionsunderlag för tillsyn av industrier eller andra verksamheter inom området spara vatten! Syftet med materialet är att informera både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter om varför vattenanvändningen behöver effektiviseras. Dessutom visar de exempel på hur detta kan göras.

Farliga bakterier i livsmedel

Företag som hanterar livsmedel ansvarar för att maten som hanteras och säljs är säker. Farliga bakterier trivs extra bra i köttfärs och rå kyckling, vilket orsakar många matförgiftningar varje år. Men med hjälp av några smarta hygienråd är det enkelt att hantera mat på ett säkert sätt. Som hjälp till företag har Miljösamverkan Sydost (MSO) […]