Nyhetsarkiv

Digitala kommuner

En avsiktsförklaring för politiskt beslut kring deltagande i länets tolv kommuner är framtagen. Parallellt med denna beslutsprocess upphandlas nu en lärplattform (e-learning) där kursdeltagare kan deltaga i olika kurser under hösten i syfte att höjda den digitala kompetensen i länet.

Utbildning för barnrättskoordinatorer

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. För att kunna systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag utbildas just nu barnrättskoordinatorer i länet.

Utbildningsfilmer för digitala inspektioner

Miljösamverkan sydost har tagit fram tre utbildningsfilmer och ett inspektionsunderlag för tillsyn av industrier eller andra verksamheter inom området spara vatten! Syftet med materialet är att informera både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter om varför vattenanvändningen behöver effektiviseras. Dessutom visar de exempel på hur detta kan göras.

Farliga bakterier i livsmedel

Företag som hanterar livsmedel ansvarar för att maten som hanteras och säljs är säker. Farliga bakterier trivs extra bra i köttfärs och rå kyckling, vilket orsakar många matförgiftningar varje år. Men med hjälp av några smarta hygienråd är det enkelt att hantera mat på ett säkert sätt. Som hjälp till företag har Miljösamverkan Sydost (MSO) […]

Samverkan kring digitalisering

Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” drivs av processledare Henrik Strömberg på kommunförbundet. Den senaste tiden har han arbetat med att ta fram ett första förslag på vision och riktning för uppdraget för 2020-2022. I dialog med politiker, kommunchefer och nyckelpersoner i länet arbetar man nu vidare med fokus på att förankra och förtydliga uppdraget de […]

Välfärdsteknik

Under hösten har vi inlett ett arbete med att förbättra kommunernas förutsättningar att utveckla sitt arbete med välfärdsteknik och digitalisering. Vi kommer bland annat att samordna insatser, erbjuda kompetensutveckling och sprida information för att utveckla välfärden i Kalmar län. Har du tankar, idéer eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta: Rebecka Moding, Utvecklingsledare […]

Koppla upp dig med AV-Media

Under hösten erbjuder AV-Media gratis webbinarier för alla som jobbar i länets skolor och förskolor, men även andra intresserade är välkomna. En timme varannan vecka ägnar vi åt inspiration kring olika områden inom IKT och film. Du kan koppla upp dig med hjälp av din egen dator och ta del av webbinariet från den plats […]